Adviezen voor jonge duiven

Eind december 2021 zijn de kwekers gekoppeld. Dit voor ons vroege tijdstip van koppelen had ik al een tijd hiervoor in mijn hoofd. De kwekers waren daarom 3 maanden hiervoor gescheiden zodat ze voldoende rust hebben gehad.

Zowel de duivinnen als de doffers laat ik in deze scheidingsperiode hoofdzakelijk overdag in de rennen. De hele kweekperiode zitten ze immers of op de zolder van het woonhuis of op de zolder van de garage. In het begin van de kweekperiode branden daglichtlampen om het kweekproces op gang te brengen.

De achterliggende gedachte om de kwekers zo vroeg mogelijk te koppelen is geweest om met ‘oudere jongen’ aan de start te kunnen komen.
Vorig jaar heb ik nogal wat gezondheidsproblemen gehad met de jongen. Achteraf heb ik te lang geprobeerd met rust en natuurlijke middelen de jongen weer op gang te krijgen. Ik denk
dat door toen niet tijdig ingrijpen ik onnodig zo’n 10% van de jongen ben kwijtgeraakt.

Dit alles overwegende hebben mij doen besluiten om de volgende maatregelen te nemen.

  1. Vroeg kweken.
  2. Op tijd beginnen met africhten, de eerste trainingsvlucht vond plaats 8 weken geleden.
  3. Situatie nabootsen in vrachtauto, d.w.z. op tijd laten wennen aan de mand en leren drinken vanuit mand
  4. Verduisteren tot 1 juli 14 uur per dag donker/schemerig. Per week corrigeer ik de verduisteringstijden met 2 uur. Dit is 1
    uur ´s ochtends en 1 uur ´s avonds erbij. Binnen 3 weken zit ik dan op het natuurlijke dag- en nachtritme.
  5. Duiven scheiden na de tweede vlucht.
  6. Nog een aantal andere dingen zijn gewijzigd, als dit goed uitpakt zal ik hierover na de jonge duivenvluchten berichten.

Tot 1 week geleden marcheerde het goed met de jongen, op 1 africhtingsvlucht kwamen de eerste duiven traag naar huis. Later druppelden wat licht gewonde jongen binnen. Van de 80 getrainde duiven ben ik er toen 15 kwijtgeraakt. Vanaf toen hebben wij de jongen niet meer in 1 koppel gelost maar in groepjes van 20 dit om herhaling voor de hele groep te voorkomen.

Op dit moment zijn er enkele jongen die niet helemaal lekker zitten. Dit keer heb ik ze wel voorzien van een standaardmiddel om verdere coli problemen te voorkomen.

Hoe het verder gaat? Over 6 weken weten we meer.